Η επιμέλεια κειμένων (copy editing) είναι μια σημαντική διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα κείμενα, από βιβλία, μέχρι άρθρα για περιοδικά, διαφημιστικά κείμενα και Δελτία Τύπου. Αυτή τη διαδικασία αναλαμβάνει ο επιμελητής κειμένου (copy editor).

Το copy editing είναι μία «τέχνη» η οποία μαθαίνεται με την καθημερινή τριβή. Για αυτό και οι copy editors είναι έμπειροι επαγγελματίες που με τον καιρό έχουν αποκτήσει δεξιότητες όπως προσοχή στη λεπτομέρεια, γνώσεις σε ποικίλα θέματα αλλά και την ικανότητα να κάνουν τροποποιήσεις σε ένα ήδη γραμμένο κείμενο για να αποδώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται χρόνια στον κλάδο τους και έχουν ήδη έτοιμα κείμενα που τις εξυπηρετούν, αναθέτουν τον έλεγχο των κειμένων τους σε επιμελητές, προκειμένου να τα βελτιστοποιήσουν αλλά και να τα εκσυγχρονίσουν με τις βέλτιστες πρακτικές SEO (Search Engine Optimization). Αυτά τα κείμενα, εάν δεν έχουν γραφτεί από εξειδικευμένους κειμενογράφους, συνήθως έχουν δημιουργηθεί από υπαλλήλους της επιχείρησης, οι οποίοι παρόλο που μπορεί να έχουν κάποιο «ταλέντο» στη συγγραφή και φυσικά γνώσεις σχετικές με την επιχείρηση, δεν έχουν τις δεξιότητες και την εμπειρία για να «χτενίσουν» σωστά το κείμενο. Κι εκεί ξεκινάει η δουλειά του επιμελητή κειμένου, ο οποίος εξετάζει με άλλη ματιά το ήδη υπάρχον κείμενο.

Ποια είναι η δουλειά του επιμελητή κειμένου (copy editor)

Ο copy editor αναλαμβάνει τον έλεγχο και τη διόρθωση υφιστάμενων κειμένων. Είναι δουλειά του να εξετάσει εάν ρέει σωστά το κείμενο, να διορθώσει τυχόν ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη, να εξασφαλίσει ότι το κείμενο είναι κατανοητό και αποτυπώνει με ακρίβεια το ζητούμενο και την ταυτότητα της επιχείρησης. Επιπλέον, ελέγχει την έκταση του κειμένου, το ύφος γραφής, ακόμη και τη μορφοποίηση, τη στίξη και τη σημασιολογία. Διορθώνει ή προσθέτει κεφαλίδες, τίτλους, μεσότιτλους, υποσημειώσεις και λεζάντες φωτογραφιών και φροντίζει να είναι πάντα “SEO Friendly” σε περίπτωση που πρόκειται για κείμενο ιστοσελίδας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο επιμελητής κειμένου έχει εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να κάνει και τον αντίστοιχο έλεγχο, όπως για παράδειγμα να εντοπίσει νομικά ζητήματα, εάν αυτό είναι απαραίτητο.

Best practices που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις για τα κείμενά τους

Η εύρεση έμπειρου και εξειδικευμένου copy editor είναι μια καλή λύση που μπορούν να βρουν οι επιχειρήσεις για να βελτιώσουν τα κείμενά τους και κατ’ επέκταση της εικόνα τους. Αναθέτοντας τον έλεγχο των κειμένων σε επαγγελματία, μια επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της και να διορθώσει τυχόν «λάθη» που υπάρχουν. Ωστόσο, η πιο αποτελεσματική πρακτική που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση είναι η ανάθεση της συγγραφής των κειμένων από την αρχή, σε επαγγελματία κειμενογράφο, οποίος διαθέτει γνώσεις τόσο για να δημιουργήσει το σωστό κείμενο, όσο και να εντοπίσει τυχόν κενά ή παραβλέψεις στο τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ένας έμπειρος κειμενογράφος μπορεί να συνδυάζει δύο ιδιότητες σε ένα πρόσωπο. Έτσι η επιχείρηση έχει τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής της και εξασφαλίζει ένα άρτιο αποτέλεσμα σε λιγότερο χρόνο.

Copywriting & Copyediting από τους Content Writers

Η ομάδα των Content Writers διαθέτει έμπειρους και καταρτισμένους κειμενογράφους (copywriters) που συνδυάζουν και τις δύο τέχνες, καθώς και εξειδικευμένους επιμελητές κειμένου (copy editors) και μπορούν να εξυπηρετήσουν κάθε κειμενογραφική ανάγκη μιας επιχείρησης.

Στην ενότητα Blog μπορούμε θα δούμε συγκεκριμένα τι δουλειά κάνει ένας κειμενογράφος και 5 λόγους για να επιλέξει μια επιχείρηση κειμενογράφο.